Ordlista

Detta är den första investering som krävs för att öppna en position som en garanti för framtida resultat.

Detta är en väntande Order som är kopplad till en öppen position eller en annan väntande order och innebär att positionen stängs vid ett visst värde, vanligen vid vinst

En order om att köpa/sälja till ett överenskommet pris (man kan även skapa en förutbestämd stopporder, där en öppen position automatiskt stängs när ett specifikt pris uppnås eller passeras).

CFD betyder Contract for Differences (Kontrakt på skillnader) på spot Forex, aktier, index, råvaror, kryptovalutor och andra underliggande Finansiella instrument som företaget erbjuder och som är tillgängliga för trading

En term som används på valutamarknaden för att representera den minsta stegvisa rörelsen som en växelkurs kan göra. (Beroende på vilket sammanhang det handlar om brukar en baspunkt vara 0,0001 för EUR/USD, GBD/USD, USD/CHF och 0,01 för USD/JPY.)

Spread är skillnaden mellan köp- och säljpriset; används för att mäta marknadslikviditet (mindre spread betyder vanligen hög likviditet).

Hävstången är förhållandet mellan det belopp som används i en transaktion och den deposition som krävs (även kallad marginal).

Det är två valutor som utgör en växlingskurs (exempelvis EUR/USD).

Volatilitet är ett statistiskt mått på marknadens eller värdepapperets prisrörelser över tid, beräknade med en standardavvikelse (hög volatilitet är exempelvis förknippat med hög grad av risk).

Behöver du hjälp? Kontakta oss!
Behöver du hjälp?
Kontakta oss!
WhatsApp

Du kan nu använda WhatsApp för att kommunicera med oss live. Genom att klicka på WhatsApp bekräftar du att företaget inte kan ansvara för säkerheten eller integriteten för information som du skickar via WhatsApp under din kommunikation med företaget, inklusive erhållande av konversationer, e-postadress eller andra personuppgifter från tredje part. För mer information, se vår Ansvarsfriskrivning för tredje part.

Our apologies, but we cannot serve clients from this country at this time.

OK