Finansero förklarar traditionella ETF:er

 

Finansero följer EUs regler och förordningar och erbjuder sina kunder en hel marknadssektor för handel med CFD:er från ETF:er (börshandlade fonder).

Vilka är de traditionella börshandlade fonderna?

ETF:er är ett nytt sätt att investera i tillgångar utan att behöva köpa enskilda aktier. Du kan investera i en ETF precis som du skulle göra med andra värdepapper, och din investering sprids automatiskt över flera olika aktier, obligationer och kontanthanteringsinstrument.

Hur fungerar de börshandlade fonderna?

Varje aktieägare äger en bråkdel av ETF:en men inte de underliggande tillgångarna. Varje fond är utformad så att den spårar utvecklingen av de underliggande tillgångarna.

Vilka typer av traditionella ETF:er finns det?

Det finansiella instrumentet ETF kan användas för olika ändamål: inkomst, hedging eller riskavräkning i en portfölj. Den kan förstås också användas som ren spekulation i priser. Här följer en lista över de olika typerna av traditionella ETF:er:

  • Obligations-ETF:er samlar lokala, statliga och företags-obligationer.
  • Industri-ETF:er är kopplade till en viss sektor så som teknik, energi, banker med mera.
  • Råvaru-ETF:er omfattar råvaror som guld, råolja, spannmål eller platina.
  • Valuta ETF:er har förstås med utländska valutor att göra.

Vilka är fördelarna och nackdelarna med de traditionella ETF:erna

Transparens, spridning och skatteförmåner är de främsta fördelarna med traditionella ETF:er.

+ Transparens
Vem som helst kan se prisaktiviteten på en ETF och få tillgång till en viss fond direkt via nätet.

+ Spridning
Du kan sprida ut dig på marknaden åt båda hållen. Vertikalt och horisontellt. När du gör det horisontellt investerar du i olika industrier, och när du sprider riskerna vertikalt investerar du i aktier till råvaror. Spridning är mycket lättare när du använder ETF:er eftersom du inte köper alla tillgångar en och en utan i grupper.

+ Skatteförmåner
Vanligtvis sker skatteinbetalning vid investering. Men när du investerar i ETF:er sker beskattningen under själva investeringsperioden. På minussidan betyder det att det ibland kan vara svårt att hitta köpare (vilket innebär låg tillgångslikviditet).

– Att hitta en köpare till ETF
De traditionella ETF:ernas främsta nackdel är den låga likviditeten och det är också det du bör ha i åtanke när du överväger dem som investeringsinstrument.

– Investeringskostnader
Eftersom ETF:er är börshandlade är de belagda med vissa avgifter från nätmäklarna.

– En ETF kan stängas
Investerare skulle kunna sälja fonden snabbare än planerat, om den inte tillför tillräckliga tillgångar och genererar höga administrativa kostnader.

Vilka är riskerna med att investera i CFD:er från ETF:er?

Observera att det kan vara extremt riskabelt att investera CFD: er från ETF: er på grund instrumentens komplexa och spekulativa karaktär. Alla som investerar i CFD:er måste vara helt medvetna om risken att förlora delar, eller hela, det investerade kapitalet under en kort period på grund av hög volatilitet och hög hävstång. Av denna anledningen är den här typen av investeringar inte lämpliga för alla investerare.

Tracking errors
Tracking error beräknas baserat på det rådande priset på EFT:en och dess underliggande tillgångar.
Den består av skillnaden mellan ETF:ens avkastning och dess referenstillgång.

Behöver du hjälp? Kontakta oss!
Behöver du hjälp?
Kontakta oss!
WhatsApp

Du kan nu använda WhatsApp för att kommunicera med oss live. Genom att klicka på WhatsApp bekräftar du att företaget inte kan ansvara för säkerheten eller integriteten för information som du skickar via WhatsApp under din kommunikation med företaget, inklusive erhållande av konversationer, e-postadress eller andra personuppgifter från tredje part. För mer information, se vår Ansvarsfriskrivning för tredje part.

Our apologies, but we cannot serve clients from this country at this time.

OK