Syntetiska Derivat

Termen “Syntetiska Derivat” syftar på derivat som härmar sin underliggande tillgång (som kan vara en aktie, en råvara, ett index osv.) men som skiljer sig från den genom exempelvis metoden för prisberäkning. Syntetiska Derivat är komplexa produkter på grund av den avancerade metod som används vid prisberäkningen.

Precis som alla andra derivatprodukter ger Syntetiska Derivat investeraren möjligheten att spekulera i prisförändringar utan att behöva äga det aktuella finansiella instrumentet. Derivaten är kontraktsbaserade, något som betyder att du kan handla med ett givet antal kontrakt och var och ett av dem motsvarar ett grundbelopp hos tillgången i fråga.

Innan du börjar investera i Syntetiska Derivat rekommenderar vi att du bekantar dig med Nyckelinformationsdokumentet,, metodiken samt prestationsscenarierna för att få en bättre förståelse för de risker som kommer med användandet av sådana derivat. Riskerna omfattar bland annat plötsliga och dramatiska förändringar i den underliggande tillgångens pris.

Varje Syntetiskt Derivat har en egen hävstångsfaktor som ökar effekten av den underliggande tillgångens resultat. Med andra ord är hävstången en multiplikator som avgör det hävstångsberoende indexets resultat i förhållande till moderindex.

CFD:er på syntetiska derivat

Syntetiska derivat är komplexa och riskfyllda produkter på grund av den komplexa metoden bakom deras prisberäkning. Syntetiska derivat är föremål för företagshändelser som kan inträffa under följande omständigheter:

• Om värdet når under 50 utförs en omvänd delning på produkten.

• Om värdet stängs vid större än 10,000 utförs en delning på produkten.

I händelse av en omvänd split efter justering av en transaktion, om positionsstorleken kommer att vara lika med eller mindre än 0,01, kommer företaget att stänga den relevanta transaktionen till den senast tillgängliga marknadskursen och kommer att realisera vinsten.

Du måste läsa vårt faktablad om syntetiska derivat för information relaterad till denna produkts metodik, prestandascenarier och risker.

Behöver du hjälp? Kontakta oss!
Behöver du hjälp?
Kontakta oss!
WhatsApp

Du kan nu använda WhatsApp för att kommunicera med oss live. Genom att klicka på WhatsApp bekräftar du att företaget inte kan ansvara för säkerheten eller integriteten för information som du skickar via WhatsApp under din kommunikation med företaget, inklusive erhållande av konversationer, e-postadress eller andra personuppgifter från tredje part. För mer information, se vår Ansvarsfriskrivning för tredje part.

Our apologies, but we cannot serve clients from this country at this time.

OK