Finanseros diagram

 

Våra hjälpverktyg är ett smart sätt att förbättra dina chanser till lyckade investeringar.

Vi kan inte föreställa oss livet som trader utan att ha användbara och intuitiva verktyg till vårt förfogande. Därför erbjuder Finansero en handfull av hjälpande undersökningsverktyg. Vår plattform erbjuder även olika diagram och tabeller som indikerar prisrörelser hos olika valutapar, råvaror, index och aktier tillsammans med annan handelsinformation.

Typer av diagram hos Finansero

Linjediagram
Den enklaste formen av diagram över prisrörelser är linjediagrammet. Detta används vanligen av nybörjare. I den här typen av diagram sammanbinder linjen punkterna för värdet av slutkursen för den specifika tillgången. Förutom sin enkelhet gör linjediagrammet det enkelt att känna igen tekniska mönster.

Stapeldiagram
Stapeldiagrammen är praktiska när du vill veta öppnings-, stängnings-, högsta- och lägsta priserna på finansiella instrument under en viss period. Den högsta punkten på varje stapel visar det högsta priset på det finansiella instrumentet medan det lägsta priset visas längst ner på stapeln. Öppnings- och stängningspriserna för varje finansiellt instrument visas på respektive vänster och höger sida om stapeln. Denna typ av diagram kan också visa trender med bear eller hausse och används ofta av erfarna investerare.

Ljusdiagram
Den här typen av diagram kan se komplicerade ut vid en första anblick, men det är mycket användbart. Ljusdiagrammen används av investerare för att se möjliga prisrörelser hos ett finansiellt instrument baserat på tidigare mönster. Du har flera olika komponenter att hålla reda på. Det finns fyra element du bör hålla ett öga på. Dessa fyra element indikerar fyra olika prispunkter: öppningspris, stängningspris, högsta och lägsta pris under en viss tidsperiod. Det är en kombination av alla andra typer av diagram och när en investerare väl vant sig vid att använda det återgår de sällan till andra typer av diagram.

Hur viktigt är det att läsa diagram?

Som alla erfarna investerare vet är förmågan att förstå diagrammen helt ovärderlig. Allt börjar med diagrammet. Diagrammet visar trenderna. När du läser diagrammet på rätt sätt kan du upptäcka trender som ännu inte nått nyheterna och dra nytta av dem. Läser du diagrammet på rätt sätt kan du se den stora bilden på en gång och ibland till och med innan de stora investerarna ser den. Du kan använda diagrammet till din fördel eftersom informationen du hittar där hjälper dig till bättre investeringsbeslut och sparar värdefull tid. Det är därför det är oerhört viktigt för en erfaren investerare att hitta den typ av diagram som passar dem bäst.

Behöver du hjälp? Kontakta oss!
Behöver du hjälp?
Kontakta oss!
WhatsApp

Du kan nu använda WhatsApp för att kommunicera med oss live. Genom att klicka på WhatsApp bekräftar du att företaget inte kan ansvara för säkerheten eller integriteten för information som du skickar via WhatsApp under din kommunikation med företaget, inklusive erhållande av konversationer, e-postadress eller andra personuppgifter från tredje part. För mer information, se vår Ansvarsfriskrivning för tredje part.

Our apologies, but we cannot serve clients from this country at this time.

OK