Professionella Klienter

För att bli klassad som en Professionell klient måste du ha de kunskaper, den erfarenhet och den förmåga som krävs för att fatta egna beslut som investerare. Professionella klienter är alltid medvetna om riskerna.

Vänligen notera att du, som professionell klient, måste avstå visst skydd enligt reglerna om affärsmässigt uppförande, så som rätten till ersättning från Investerarnas kompensationsfond eller rätten att lämna klagomål till Finansombudsmannen. Notera även riskerna med högre hävstång. Om vissa kriterier uppfylls kan icke-professionella klienter begära att bli behandlade som Professionella Klienter. För ytterligare information, se vår Klientkategoriseringspolicy. 

Det finns två alternativ för den som önskar bli behandlad som professionell klient. Det första är att skicka in en förfrågan via vårt formulär och den andra är att göra en Ansökan för Professionella Klienter som du hittar på vår webbsida. 

HANDELSVERTYG
Professionella Klienter
Valutor max hävstång

1:200

Råvaror max hävstång

1:200

Index max hävstång

1:100

Aktier max hävstång

1:10

Kryptovalutor max hävstång
1:2

ETFs max Hävstång
1:10

Syntetiska Derivats maximala hävstång
1:5

Segregerade klientpengar

Negativ balansförsäkring

Bästa utförande av order

Tydlig och öppen information

Skydd av den finansiella ombudsmannen

Investeringsersättning

Behöver du hjälp? Kontakta oss!
Behöver du hjälp?
Kontakta oss!

Our apologies, but we cannot serve clients from this country at this time.

OK