Professionella Klienter

För att bli klassad som en Professionell klient måste du ha de kunskaper, den erfarenhet och den förmåga som krävs för att fatta egna beslut som investerare. Professionella klienter är alltid medvetna om riskerna.

Vänligen notera att du, som professionell klient, måste avstå visst skydd enligt reglerna om affärsmässigt uppförande, så som rätten till ersättning från Investerarnas kompensationsfond eller rätten att lämna klagomål till Finansombudsmannen. Notera även riskerna med högre hävstång. Om vissa kriterier uppfylls kan icke-professionella klienter begära att bli behandlade som Professionella Klienter. För ytterligare information, se vår Klientkategoriseringspolicy. 

Det finns två alternativ för den som önskar bli behandlad som professionell klient. Det första är att skicka in en förfrågan via vårt formulär och den andra är att göra en Ansökan för Professionella Klienter som du hittar på vår webbsida. 

HANDELSVERTYG
Professionella Klienter
Valutor max hävstång1:200
Råvaror max hävstång1:200
Index max hävstång1:100
Aktier max hävstång1:10
Kryptovalutor max hävstång1:2
ETFs max Hävstång1:10
Syntetiska Derivats maximala hävstång1:5
Segregerade klientpengar
Negativ balansförsäkring
Bästa utförande av order
Tydlig och öppen information
Skydd av den finansiella ombudsmannen
Investeringsersättning
Behöver du hjälp? Kontakta oss!
Behöver du hjälp?
Kontakta oss!
WhatsApp

Du kan nu använda WhatsApp för att kommunicera med oss live. Genom att klicka på WhatsApp bekräftar du att företaget inte kan ansvara för säkerheten eller integriteten för information som du skickar via WhatsApp under din kommunikation med företaget, inklusive erhållande av konversationer, e-postadress eller andra personuppgifter från tredje part. För mer information, se vår Ansvarsfriskrivning för tredje part.

Our apologies, but we cannot serve clients from this country at this time.

OK