Marginalstängning

Om en icke-professionell klients marginal sjunker under 50 % av den ursprungliga marginal som krävdes för att öppna positionerna, kommer en eller flera av de öppna positionerna att stängas för att säkerställa att den icke-professionella klientens marginal inte når ner till noll. MCO kan också användas för Stop Loss-order eller som begränsat riskskydd.

MCO regeln innebär inget hinder för investerare som vill “fylla på” sin marginal.

Standard MCO-regel för företaget

Standardinställningen innebär att den position som har lägst volym stängs när MCO aktiveras. Denna åtgärd upprepas varje gång MCO aktiveras och fortsätter till dess att alla öppna positioner stängts. Skulle MCO utlösas när symbolen för en position befinner sig utanför marknadstimmarna kommer positionen inte stängas.

MCO aktiveras alltid 50 % ifrån varandra under ogynnsamma marknadsförhållanden. I sådana sällsynta fall utlöses MCO så nära 50 % som möjligt.

För ytterligare information om företagets utförande av order, se orderutförandepolicyn som utgör en del av kundavtalet.

Behöver du hjälp? Kontakta oss!
Behöver du hjälp?
Kontakta oss!

Our apologies, but we cannot serve clients from this country at this time.

OK